Tur fra Bisserup i kajak

Bisserup er et oplagt sted at ro kajakture fra. Den lille havn, der benyttes både af lystbåde og fiskere, giver mulighed for at ro både ture på fjorden og langs den åbne kyst.

Vigtig information:

Området i og ved norene Basnæs, Holsteinborg og Skælskør er af Naturstyrrelsen klassificeret som Fuglereservater og der er adgangsbegrænsninger i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Der er helårligt forbud mod at gå i land på Ormø og dele af Østerled. Se alle informationer her:

Basnæs Nor Fuglereservat
Holsteinsborg Nor Fuglereservat
Skælskør Nor Fuglereservat

Bisserup er et oplagt sted at ro kajakture fra. Den lille havn, der benyttes både af lystbåde og fiskere, giver mulighed for at ro både ture på fjorden og langs den åbne kyst. Kysten byder til den ene side på fine strande og den til den anden på et rigt fugleliv.

Ikke langt fra havnen ligger en campingplads, der er et dejligt ishus, en fiskerestaurant og en fiskebod i forbindelse med havnen. Det er nemt at læsse kajak af lige ved vandet, og der er fine muligheder for at parkere i området.

Der kan være en del tidevand i udsejlingen, og går strøm og vind mod hinanden, kan det give nogle sjove bølger. Bølger kan der også være langs kysterne, men holder man sig uden for brændingszonen er det muligt at ro et par fine ture. Mod vest er der ud for Østerfed mulighed for at lege i lidt surf ved sydøstlige vindretninger.

Mod øst ror man langs stranden foran et stort sommerhusområde, men efter et par km kommer man til en flot kyststrækning hvor Kristiansholm Plantage går helt ned til vandet og små klinter rejser sig. I den østlige ende af skoven er en primitiv lejrplads med en stor bålhytte. Her er også vand og toiletter. Ror man videre er der flotte klinter næsten hele vejen til Karrebæksminde.

Mod vest ror man først langs Østerfed og senere Glænø. Begge øer huser et rigt fugleliv, bl.a. er der er en stor ternekoloni ved renden mellem de to øer. Holder man sig lidt væk fra fuglene er der fine ugenerede strande på flere strækninger.

Ved renden mellem Glænø og den lange tange der rækker ud fra Sjælland kan man ro ind på noret bag øerne. Noret er delt af en dæmning ud til Glænø, men det er let at lave en overbæring på Glænøsiden. Det er normalt muligt at ro rundt om de to øer, men ved lav vandstand kan der være nogle meget lavvandede områder, ligesom der også er en del sten – især mellem Holsteinborg og Bisserup, så forsigtig roning anbefales på dette stykke..

På den lille ø Ormo ud for Holsteinborg Slot er der en stor skarvkoloni. Det er helt specielt at se på de nøgne træer der er gået ud pga. de mange skarvers ekskrementer. Kommer man for tæt på på øen, får man den harske lugt af ekskrementer og rådne ufordøjede fisk i næsen. Der er forbud mod at færdes på øen – det synes overflødigt.

Synes man at vejret ude på den åbne kyst er for voldsomt, kan turen langs fjordens kyster være 26-27 km. Den viste tur er ca 20 km.

Bisserup

På Naturstyrrelsens hjemmeside kan du se:
Regler for sejlads samt Farvands og vejrudsigter
Fredning i forbindelse med yngletider

Tur fra Bisserup i kajak

Bisserup er et oplagt sted at ro kajakture fra. Den lille havn, der benyttes både af lystbåde og fiskere, giver mulighed for at ro både ture på fjorden og langs den åbne kyst.

HOLD DIG OPDATERET MED VORES NYHEDSBREV
Dette felt er påkrævet