Dyk ved Agersø

Agersø er både til snorkel- og flaskedyk i rig og afvekslende natur, hvor du får følelsen af, at du er den første, som har svømmet her.

Fisk i farvandet

Agersø og Omø ligger i Danmarks maritime midtpunkt, og de byder på masser af unikke oplevelser. Gå i vandet uanset hvor du er på øerne, og du vil opleve usædvanlig afvekslende natur – både langs kysten og ude i dybden.
Langs kysten oplever du sandbund, tangskov, ålegræsenge, stenrev og muslingebanker. Hver bundtype har sine fisk. Især ved nord- og sydspids af Agersø er der masser af store sten.
I dybden vil du opleve stejle skråninger med ekstreme dybder helt ned til 66 meter.
Agersø er et fremragende sted at finde fossiler og forsteninger både over og især under vandet. Her er vestkysten af Agersø bedst.

Tangsnarre

Specielt for tangsnarren står hannen for redebygning og yngelpleje. Hannen har en kirtel bagtil, som laver en tråd, og med sin krop som synål syer han en rede i en tangbusk i maj-juni. Hunnen afsætter æg i reden og dør kort efter. Hannen passer på æggene, indtil de klækker, så de ikke bliver spist af andre fisk. Resten af sommeren kan du se yngel af tangsnarren på lavt vand tage del i det rige fødekammer ved øen.

Sikkerhed

Følg altid reglerne i henhold til dit dykkercertifikat. Du er selv ansvarlig for din sikkerhed.

Ved dykning bør du være opmærksom på:
1. Der kan være strøm i Storebælt
2. Strøm kan variere i styrke og retning
3. For at opnå sikkert dyk bør der være mindst to personer
4. Brug overfladebøje

Hvis uheldet er ude!
Ring 112. Oplys at du befinder dig ved: Rednings nr: P 888

Sikkerhedsregler ved snorkeldyk

Dyk ved Agersø

Agersø er både til snorkel- og flaskedyk i rig og afvekslende natur, hvor du får følelsen af, at du er den første, som har svømmet her.

Agersø

4244 Skælskør

22 44 77 38

info@agersoe.nu

www.agersoe.nu/

HOLD DIG OPDATERET MED VORES NYHEDSBREV
Dette felt er påkrævet