En ny landsdækkende dataplatform, som vil skabe nye indsigter om turisterne, er nu en realitet. Vestkystens destinationsselskaber, VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og NTT DATA Business Solutions har i de sidste 12 måneder arbejdet på at udvikle dataplatformen, der bygger på projektet Destination:Digital, som begyndte på Rømø og siden blev udrullet til hele Vestkysten.

Erfaringerne fra Vestkysten er nu grundlaget for at opgradere projektets oprindelige dataplatform til en national vidensbank og et skalerbart økosystem af turismerelevante data, som vil forsyne aktørerne i dansk turisme med viden og værktøjer, som giver dem et langt stærkere grundlag til at prioritere og træffe bedre forretningsmæssige beslutninger.
Med dataplatformen vil destinationsselskaber og deres samarbejdspartnere således langt nemmere kunne dele og genbruge data, viden og indsigter. Det gælder fx indsigter om turisternes forbrug, efterspørgsel, bevægelsesmønstre og rejsemotiver eller viden om bæredygtighed og købsmønstre.

Om den nationale platform siger erhvervsminister (S) Morten Bødskov
”En stærk turismebranche er vigtig for dansk økonomi. Derfor skal vi løbende have fokus på at gøre dansk turisme konkurrencedygtig, så den fortsat bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser på landet og i byerne. Vi skal arbejde med innovative løsninger som den nationale platform for turismedata, så vi sikrer, at alle aktører i branchen har adgang til den nødvendige viden og data, som kan bruges til at understøtte vores fælles målsætninger om bæredygtig vækst i dansk turisme. Jeg ser frem til, at platformen bliver udrullet på tværs af landets turismeaktører, så den kan bidrage til arbejdet med at skabe en turismebranche i verdensklasse.”
Udviklingen af dansk turisme er allerede i dag i høj grad baseret på viden og data om turisternes efterspørgsel og adfærd, men i takt med at mængden af data stiger, bliver det en udfordring ikke bare at håndtere data, men også at koble de forskellige datakilder sammen og skabe størst mulig værdi fra dem.
Den nye dataplatform giver adgang til at håndtere store mængder forskellige data og sikrer samtidig en ansvarlig behandling af dem. Fx vil personhenførbare data ikke være tilladt i platformen. Overordnet er ambitionen med dataplatformen at øge dansk turismes konkurrenceevne og muliggøre en bæredygtig vækst på grundlag af databaserede nye indsigter om turisterne.

Stærkere løsninger

VisitDenmark, der med analyser og data skaber viden om dansk turisme, er sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme ejer af den nationale platform.

VisitDenmarks adm. direktør Jan Olsen siger:
”VisitDenmark har altid lagt vægt på at bruge solide data om turisterne og deres præferencer som grundlag for de indsatser, som vi tilbyder til dansk turisme, og den nye dataplatform er et digitalt tigerspring i forhold til at udvikle og konvertere data til relevant viden og aktuelle indsigter. Det vil betyde stærkere produkter og løsninger i hele værdikæden og give dansk turisme enestående muligheder for løbende at optimere både udviklingsaktiviteter og markedsføring til markedets behov.”
Ved at sammenstille forskellige datakilder som fx overnatningstal, overordnede teledata og transaktionsdata kan hvert destinationsselskab få et langt mere aktuelt og skarpt billede af turismen på destinationen. Det er op til det enkelte destinationsselskab at lægge de strategiske snit på dataplatformens data, så disse får størst mulig værdi på lokalt niveau, men det er også muligt at sammenligne egne resultater med et nationalt gennemsnit og således lave benchmarks.

Robust vækst

Dansk Kyst- og Naturturisme har været med hele vejen fra det første projekt på Rømø og er således ”den røde råd” i den nationale dataplatform.

Direktør Jens Hausted fra Dansk Kyst- og Naturturisme siger:
”Dataplatformen vil styrke vidensgrundlaget blandt destinationsselskaberne, så der træffes bedre strategiske beslutninger i forhold til udviklingen af projekter i dansk turisme. Men det, der for alvor er det nyskabende og skaber en konkurrencefordel for dansk turisme, er, at dataplatformen sætter virksomhederne og andre aktører i dansk turisme i stand til at optimere oplevelser og tilbud til turisterne og borgerne i lokalområdet. Dataplatformen vil på den måde også gavne stedsudviklingen og give lokal velfærd, gennem en mere robust funderet økonomisk og bæredygtig vækst.”
Den nye danske dataplatform er unik. Der findes andre projekter inden for turismen i Europa, som søger at forbedre datatilgængelighed og -samarbejde på tværs af branchen. Ingen af dem har dog et lignende ambitionsniveau, en hastighed eller udbredelse som den danske nationale platform for turismedata.
Udviklingen af den nationale dataplatform tager afsæt i projektet Destination:Digital, der startede på Rømø og siden blev udrullet til hele Vestkysten via Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten med Dansk Kyst- og Naturturisme og NTT DATA Business Solutions som samarbejdspartnere.
Det er på baggrund af disse projekters overbevisende resultater, at den nationale dataplatform nu bliver udviklet, så teknologien og de udviklede produkter kan komme hele dansk turisme til gavn.

Sætter rammer for fremtiden

Projektets teknologipartner, NTT DATA Business Solutions, har således også været med fra begyndelsen, da projektet alene omfattede Rømø og Vestkysten.

Managing Director Per Falck Jensen fra NTT DATA Business Solutions A/S siger om virksomhedens baggrund for at gå med i den nationale dataplatform:
“Vi er glade for, at erfaringerne fra Vestkysten er så positive, at det nu er en realitet, og ikke blot et ønske, at skalere til en national løsning. Vi går ind i projektet med samme optimisme og engagement, som da vi startede pilotprojektet på Rømø, og turisme dengang var et nyt marked for os. Vi er sikre på, at vi gennem et fortsat godt samarbejde kan realisere det fulde potentiale af data, nu på nationalt niveau. Dette er et stort skridt for dansk turisme, og vi er glade for, at være med til at sætte rammerne for fremtiden.”

Fra viden til prioriteringer

De tre vestkystdestinationer, Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten har haft en væsentlig rolle at spille i tilblivelsen af den nationale dataplatform, og det er derfor især dem, der har erfaringer med, hvordan dataplatformen kan understøtte udviklingen i dansk turisme.

Herom siger direktør Peer H. Kristensen, Destination Vesterhavet:
“Vi er stolte af, at Vestkysten har været med til at udvikle en dataplatform, der kommer hele Danmark til gode. Turismen griber ind i mange brancher på en destination, og det har hidtil været vanskeligt måle effekten af turisme som økosystem. Gennem projektet får vi en viden og forståelse for turismens omfang, som destinationsselskaber, erhvervslivet og kommuner kan omsætte i deres strategiske prioriteringer. Det er slut med mavefornemmelser, nu har vi reelle fakta at arbejde med. Indsigterne bruger vi til at optimere de erhvervsdrivendes og vores gæsteforståelse, så vi kan udvikle turismen på bæredygtig vis, styrke gæstetilfredsheden og påvirke gæsterne forbrug.”

Bæredygtig turismeudvikling

Der er i dansk turisme store forventninger til den nationale dataplatform. Herom siger Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen og formand for udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme:
”Data er helt afgørende i vores arbejde med at påvirke storbyturisternes adfærd gennem vores markedsføring, så vi kan skabe en bæredygtig turismeudvikling i samspil med borgere og lokale aktører. I regi af Dansk Storbyturisme bruger vi allerede data til at optimere det samfundsøkonomiske udbytte af de højtforbrugende erhvervsrejsende og internationale kulturturister, og nu ser vi frem til at få endnu mere data fra den nye platform ud at arbejde lokalt.”

Understøtter lokalsamfundet

Også destinationsselskaberne landet over ser frem til, at de bliver koblet op til dataplatformen, der vil give hver især mulighed for at tegne et meget nøjagtigt og aktuelt billede af den lokale turisme.

Forperson for Danske Destinationer, direktør Pernille Kofod Lydolph fra Destination Bornholm siger:
”Destinationsudvikling tager udgangspunkt i alle dele af samfundet. Med aktuelle og flere data i hånden kan vi som destinationsselskaber i langt højere grad reagere på et oplyst grundlag og derigennem understøtte samfundsudviklingen i lokalsamfundene. Vi glæder os over de vigtige skridt, der allerede er taget, og glæder os til samarbejdet med de øvrige parter om at sikre data og også sikre brugen af disse”.
Det er målet, at dataplatformen i løbet af 2023 får alle danske destinationer ombord som aktive brugere og hermed godt i gang med at modtage og dele både data, viden og indsigter.

Kontaktoplysninger

For yderligere informationer og kommentarer kontakt direktør i Destination Sjælland Morten Jensen på tlf. 61 27 60 97 eller morten@desj.dk

HOLD DIG OPDATERET MED VORES NYHEDSBREV
Dette felt er påkrævet