fbpx

Opbygning af sæsoner gennem udvikling af nye events og aktiviteter

OBS. Grundet corona-situationen har vi været nødsaget til at revidere vores tidsplan (se nedenfor). Det betyder blandt andet workshop d. 16. juni og ansøgningsfrist d. 30. juni. Læs mere nedenfor

Udnyttelsen af destinationens mange fritidshuse skal øges. Dette skal ske gennem 1) øget udlejning og 2) gennem opbygning af nye sæsoner (udenfor højsæsonen), som ses som en forudsætning for en øget anvendelse (både ejere og lejere). Nedenstående omhandler udelukkende den sidste del, altså udvikling af aktiviteter, der medvirker til sæsonudvidelse.

Økonomisk ramme for indsatsen:

Via destinationsudviklingsprojektet for Destination Sjælland har vi mulighed for at understøtte nye aktiviteter indenfor en samlet ramme på kr. 250.000

Vil du/I være partner?

Som partner i Destinationsudviklingsprojektet for Destination Sjælland er man forpligtet til at arbejde aktivt for opbygning af nye sæsoner.

Ansøgning

Grundet den nuværende COVID-19 situation er der ændringer i ansøgningsprocessen.
Vi har forlænget ansøgningsperioden til 10. juni 2020.

Grundet den nuværende COVID-19 situation er der ændringer i ansøgningsprocessen. Vi har forlænget ansøgningsperioden til 30. juni 2020. Der inviteres til workshop d. 16. juni 2020 for potentielle aktivitetspartnere som kan bruges som sparring forud for ansøgning til projektet.

Hotel Højbysø kl. 9.00 til 14.00

Tirsdag d. 16. juni 😊

Ansøgninger modtages løbende i perioden 15. februar – 30. juni 2020. Aktiviteter/events, der støttes, skal afvikles inden 30. april 2021.

Potentielle aktivitetspartnere der har ansøgt inden deadline inviteres til evaluering af projektet medio august, der bygges op som en dynamisk version af det velkendte ”Løvens Hule”.

Umiddelbart efter vil der gives eventuelt tilsagn om støtte til projektet.

Vilkår

For at blive partner i projektet og dermed være støtteberettiget i forhold til Destinationsudviklingsprojektet, skal følgende betingelser opfyldes:

 • Aktøren skal indgå som partner i destinationsprojektet og underskrive en partnererklæring
 • Aktiviteten/eventen skal afvikles i perioden 1.1. – 15.6. og 20.8. – 31.12
 • Som partner skal du/I deltage i en fælles workshop om event-/konceptudvikling
 • Fritidshusejere/lejere/turister skal være en væsentlig del af målgruppen for aktiviteten
 • Der skal opstilles en forretningsmodel, der sandsynliggør at aktiviteten kan videreføres efter projektperiodens ophør.
 • Destinationsprojektet kan kun understøtte eksterne omkostninger (leje af lokaler, materialer, markedsføring, konsulenthonorarer m.m.). Markedsføring kan maksimalt udgøre 25% af de samlede eksterne omkostninger.
 • Støtten kan maksimalt udgøre 40% af de eksterne omkostninger og evt. med et fastsat maksimalt støttebeløb.
 • Alle eksterne omkostninger skal faktureres til Destination Sjælland
 • Partneren skal efter afvikling fremsende en evalueringsrapport, som redegør for effekter(besøgstal, omsætning/deltagerbetaling m.m.).

Hvordan kommer I videre?

Hvis du/I har en god og bæredygtig idé, så kontakt èn af nedenstående medarbejdere for at vi i fællesskab kan drøfte konceptet:
Hans-Jørgen Olsen, hjo@desj.dk
Signe Falgaard, signe@desj.dk
Isabella Vassing, isabella@desj.dk

Hvis I ønsker at realisere idéen, skal der – senest den 30. juni 2020 – fremsendes en ansøgning, der indeholder:

 • Beskrivelse af aktiviteten
 • Budget
 • Fremtidig forretningsmodel
 • Bekræftelse af at projektet lever op til de ovenstående vilkår

Med venlig hilsen
Hans-Jørgen Olsen
Chefkonsulent, Destination Sjælland