fbpx

Eskebjerg Vesterlyng

Eskebjerg Vesterlyng er med sine 326 ha Sjællands største græsningsoverdrev.
Hele området blev fredet i 1945.

Eskebjerg Vesterlyng er privatejet, og anvendes til fællesgræsning for løsgående heste og kreaturer.

Halvøen Stold i den nordøstlige del ejes af staten og er militært skydeterræn. Hertil er ikke offentlig adgang.

Umiddelbart synes området øde og ensformigt, men naturen er både afvekslende og værdifuld.

Der er græsområder, enge, små-søer, bevoksning og Sjællands største kysthede. Et område med vestjysk karakter.

Dette særprægede og smukke område er
opstået som hævet stenalderbund, og består af sand og grus. Der er tale om relativ ufrugtbar jord, der aldrig er blevet opdyrket, men udelukkende brugt til græsning. De mange forskellige naturtyper betyder
også, at området indeholder en sjælden flora.

Vejlen i områdets nordøstlige del er rasteplads for mange ande- og vadefugle.

Indsamling af planter og dyr i området er ikke tilladt.

Eskebjerg Vesterlyng har Vestsjællands bedste badestrand – en næsten stenfri sandstrand med en smal klitrække.

Besøg Turistinspiration Vesterlyng Camping der ligger tæt ved Eskebjerg Vesterlyng hvor du blandt andet kan få tips til din tur og blive inspireret til andre oplevelser i området.

Der er anlagt 6 P-pladser med informationstavler og toiletter.
Der advares mod brandfaren i tørre perioder.