fbpx

Lystfiskeri på Sjællands vestkyst

Med i omegnen af 500 kilometer kyst- og fjordstrækning er Destination Sjælland et yndet mål for fiskere med hang til kystfiskeri og havørred. Men kysterne, fjordene og Storebælt byder også på gode mulighed for multe, fladfisk, torsk samt hornfisk og makrel, når det er sæson.  


Både i nord og syd er der ligeledes mulighed for at prøve kræfter med fiskeriet i områdets mange åer og søer, hvor der er gode chancer for at fange aborre, gedde, sandart eller karpe. 

 

Ligesom I kan prøve lykken i en af put & take-søerne eller komme på vandet med områdets turbåde, der sejler fra Korsør, Holbæk, Rørvig og Sjællands Odde.  

Hvad enten du er til fluefiskeri, predatorfiskeri eller bare vil have familiens yngste med ud til vandet, så er der masser af fiskemuligheder, hvor der er overordentligt gode chancer for at fejre en fangst med en fiskeslims-highfive. 

Årets gang byder på flere events, hvor Fishing Zealand blandt andet står i spidsen for de årlige udgaver af Fjordlandet Open. Du kan finde flere fiskearrangementer under Events og på Hvad mon der sker i dag  

Husk at købe fisketegn:  

Er du 18-65 år skal du have lystfiskertegn. Fisketegnet købes online på fisketegn.dk 

  

Guide: Kom i gang med lystfiskeriet

Gordon P. Henriksen giver 10 tips til, hvordan I kommer i gang med fiskeriet

Læs mere

Større lystfiskerbegivenheder på den sjællandske vestkyst

Havnemeden, hornfiskefestival og makrelfestival. Se alle fiskearrangementerne her

Læs mere …

Fishing Zealand

Er du tilrejsende lystfisker – så er der masser af værdifuld information at hente på Fishing Zealands hjemmeside. Fishing Zealand arbejder konstant med at udvikle bæredygtigt lystfiskeri og forbedre fiskemulighederne i hele regionen.

Læs mere …

Fisketur på turbåden Emma

Læs mere …

Marianne F

Den gamle minestryger og hjemmeværnskutter Marianne-F stævner hver sommer ud på fascinerende sejlture og aktiviteter på åbent hav.

Læs mere …

Ugerløse Feriecenter og Camping

Her kan I fiske direkte fra stranden eller leje pladsens båd, hvis I vil på vandet og prøve lykken.

Læs mere …

Storebælt Camping & Feriecenter

Med beliggenhed helt ned til Storebælt er Storebælt Camping & Feriecenter et oplagt udgangspunkt for en god fisketur.

Læs mere …

Urhøj Camping

Det eneste, du behøver, er at gå ned til vandet, lidt til venstre, så er du på det helt rigtige sted til at fange havørred, multer og regnbueørred.

Læs mere …

Køb af fisketegn

I de lokale Turistinspirationer kan du købe fisketegn samt få tips til gode fiskespots i området.

Læs mere …

ALLESHAVE

Havørred og fladfisk hele året. Hornfisk i maj. Fra Eskebjerg køres forbi Brugsen mod Kalundborg og drejes til højre mod Alleshave. Efter ca. 4 km kommer en bus-vendeplads, hvor der drejes til højre.
Strækket ligger, hvor vejen følger vandet. Kræver waders.

ARNAKKE 

finder man på den vestlige side af Tempelkrogen, og herfra kan der fiskes sydpå – ned mod fredningsbæltet ved Elverdams Å, og nordøstpå mod Tempelvej og den lille ø, som ligger her.

ASNÆS REV

Ved Asnæs Rev er der kraftig strøm og masser af fisk.
Med sine kilometerlange kyster har Kalundborg-området nogle af Danmarks bedste fiskevande.
Masser af skønne oplevelser og lækker mad ligger lige for.

Det er de mange sten og tangbælter, der er fiskenes foretrukne tilholdssted

AUDEBO / SYDKANALEN

er en plads i den sydvestlige del af Lammefjorden, der hvor Sydkanalen har sin munding. Der kan parkeres på en offentlig parkeringsplads ved diget, og herfra er kort afstand til vandet. Der kan bla. fiskes fra selve diget ind mod den første lille bugt.

AUDEBODÆMNINGEN

er en fin havørredplads i efteråret og vintermånederne. 
Her kan man være heldig at løbe ind i stimer af hugvillige havørreder, og da det både er let at parkere og fiske fra dæmningen, er dette en ganske populær plads. Særligt små agn og minutiøse reje- og tangloppeimitationer

BJERGE STRAND

Sukker kanalen løber ud i havet i området omkring Bjerge stand, og dette er et godt sted for lystfiskeri.
Ørred fiskeriet er her meget givtigt, men også torsk, hornfisk og fladfisk kan blive fanget.

BOGNÆS – TORNEHAGE

en kystplads ved den nordlige åbning af Holbæk Fjord. Her er der en sandtange, som kan være spændende at affiske, og ellers finder man på det kilometerlange stræk mod nord afvekslende bundforhold med spredte muslingevanker og mulighed for at løbe ind i stimer af trækkende fisk i efteråret.

BROKBJERG STRAND

er en spændende kystplads, der i særdeleshed fisker godt i foråret og efteråret. Fra den allerførste pynt nedenfor Brokbjergvejstrandvej og en kilometer østover, kan man fiske et stræk med vekslende bundforhold, hvor især tobiserne kan være talrigt forekommende. 

B&W PYNTEN

er én af de pladser på Sjællands Odde, hvor fiskeriet starter allertidligst, og hen over sommeren og i efteråret kan man typisk finde vægtige stationære fisk, der benytter pladsen som jagtrevir. Her er nemlig rigelige mængder føde, og især kan der være gode koncentrationer af tobis.

EBBELØKKE

er en stor pynt nordøst for Overby Lyng, er en af de mere kendte pladser på Sjællands Odde. Man finder den ved at stille bilen på parkeringspladsen ved Gl. Ebbeløkkevej og fortsætte små 700 meters gang østpå. Vil man fiske fladfisk, kan man gøre dette på strækket neden for p-pladsen.

EGERUP

Egerup er meget kendt kystplads på vestsjælland.
Her kan der fanges havørred, torsk, hornfisk i maj, lidt skrubber, og der kan også tages multer hvis man fisker med det rigtige.
Havørrederne tages hovedsageligt om foråret og efteråret hvor der kan gøres store fangster.

ERIKSHOLM SKOVEN

finder man nord for Munkholm Kiosken, hvor der findes en offentlig parkeringsplads. Fiskeriet kan påbegyndes allerede i den lille vig nord for parkeringspladsen, men ellers bør hovedindsatsen lægges på det 1,5 kilometer lange stræk fra den første holme og nordpå.

FERIEKOLONIEN

er et langt kyststræk på yderste vestside af Sjællands Odde. Det er en plads med god dybde og varierede bundforhold med masser af rullesten, blæretang, savtang og fioliner. Pladsen plumrer relativt let op.

FÅREFOLDEN

finder man på nordøstsiden af Sjællands Odde cirka 1,5 km fra Gniben, lige efter man har passeret Strandmågevej. 
Her går en lille stikvej ned til vandet, hvor man kan parkere. Kyststrækket her byder på rullesten, blæretang og gode dybdekurver udefter.

GNIBEN

er Sjællands Oddes yderste punkt, og den er enormt lettilgængelig og utroligt spændende. Her strækker sig et 10 kilometer langt undersøisk rev, og tidevandsstrømmene er ofte så voldsomme, at man kan få fornemmelsen af, at man står og fisker i en fossende elv. 

HALSSKOV ODDE

God kystplads som strækker sig fra lige under storebæltsbroen og hele vejen til venstre og ud til spidsen af revet
Hele strækningen er god med masser af badekar og en blanding af sten tang og sand. Waders kan med fordel bruges, men en god idé er at fiske det første badekar af, inden man vader ud.

HAVNEMARK

Den yderste parkeringsplads du kan køre til på Asnæs
Du kan parkere tæt på vandet og kan fiske ind i fjorden, hvor især forår og efterår er rigtig gode havørredperioder. Du kan også i sæsonen fiske både hornfisk og multe her. Hornfiskeafsnittet af FISKEguiden er filmet her.

HØJBY SØ

ligger lige nord for Højby, og i søens sydlige ende er der gratis fiskeri fra bredderne. Søen, huser en rigtig fin bestand af velvoksne gedder og aborrer, som kan fiskes med almindeligt spinnegrej i kombination med eksempelvis wobblere og spinnere.

HØNSEHUSET

kaldes strækket langs den sydlige del af Overby Lyng,. Man kommer hertil ved at parkere syd for Overby, der hvor Smedestræde og Østervangsvej mødes. Herfra kan man påbegynde sit fiskeri og ellers bevæge sig østover, indtil man efter 1,5 kilometer når en runding nede foran sommerhusområdet

HØRBY 

et spændende kyststræk, som kan fiske rigtigt godt i det tidlige forår, henover sommermånederne og efteråret.  Der parkeres på Hørby Havn og umiddelbart øst for havnen kan fiskeriet påbegyndes. Herfra og en kilometer mod øst finder man en kyststrækning med sand, sten, blæretang og muslinger.

NAKKEHAGE

er en spændende helårsplads, hvor en række mindre rev og dybe partier inde langs med land har en dragende virkning på havørrederne. Særligt efterårsfiskeriet og natfiskeriet om sommeren kan være givtigt, og desuden skal man være opmærksom på, at her kan være stimer af multer

NEKSELØ BUGTEN

hvor Vindekilde Strandvej løber allertættest langs vandet, kan man parkere og fiske langs kysten ud mod Nekselø Bugt. Sydpå er bunden ganske sandet, og her kan man medefiske fladfisk. Vil man hellere i kontakt med en havørred, kan man fiske nordpå, og her er der spændende pladser med blæretang

KARTOFFELSTYKKET

løber parallelt med Oddevej lige nord for Overby Lyng og vestpå, og her er der god adgang til vandet. 
Sandrevler tegner i overvejende grad bundprofilen her, men tæt inde langs land finder man nogle spændende badekar, hvor havørreden begynder at søge føde i starten af april.

KIRSEBÆRHOLM REV

finder man lige i mundingen af Holbæk Fjord. Og det er ikke kun golf, man kan spille på Kirsebærholm, hvor Holbæk Golf har sine baner. På ydersiden af Kirsebærholm er der nemlig noget utroligt fint havørredfiskeri, som særligt i efteråret kan byde på hektisk aktivitet

KLINT

er med sine mange menneskeskabte stenformationer en letgenkendelig plads. Pladsen er kendetegnet ved, at et stræk domineret af sandbund pludselig afløses af et plateau med sten, blæretang og anden bevoksning. Man kan parkere klods op af stranden nede ved Klint Havnevej nord for Klint by.

KONGSØRE SKOV

er et kyststræk, som man finder nord for åbningen til Lammefjorden. Man kan parkere for enden af Næbbevej, og her kan man passende starte med at fiske Kongsøre Næbbe af. Ellers er det bare med at klø på i nordgående retning, for her ligger nogle kyststræk med vekslende bundforhold.

KORSHAGE

er den nordligste plads i Isefjorden. Her kan man fiske i indløbet til fjorden, hvor der er store sandrevler med mulighed for fine fladfiskefangster. Man kan også søge vestpå langs den åbne Kattegat-kyst, og her er der rigtig fine muligheder for at komme i kontakt med havørrederne.

KORSØR INDERHAVN

Fang fisk midt i Korsør centrum
Meget specielt fiskeri. Det er det ideele sted for lystfiskere, som godt vil sidde og drikke en kop kaffe under fiskeriet. Fiskeri med forfang og sandorm eller børsteorm efter skrubber er den mest brugte form for fiskeri her.

KORSØR LYSTSKOV

Der er meget strøm i vandet, men det er bedst at vadefiske
Der er ligeledes temmelig mange sten, men der er sjældent tang. Der er et perfekt sted med en stenmole, som man kan gå ud på hvis man har et par vaders på. Her er der en vanddybde på ca 5 meter lige under.

LAMMEFJORDSKANALERNE

byder på Odsherreds bedste og mest varierede ferskvandsfiskeri. I kanalerne er der alt fra skaller, brasen og suder til karper, aborrer, gedder og havørred. Odsherred Sportsfiskerforening råder over fiskerettighederne, og de kan også være behjælpelig med specifik information.

LØSERUP STRAND

kommer man til via parkeringspladsen for enden af Grønhøjvænge mod nord. Løserup strand er karakteriseret ved at byde på et godt miks af sand, sten ålegræs og revler, og pladsen kan byde på godt fiskeri fra slutningen af marts og frem til slutningen af april samt i efteråret.

MUNKHOLMBROEN 

byder igennem hele sæsonen på et spændende og folkeligt fiskeri. I vinterhalvåret 
kan man i området omkring broen og ved Munkholm opleve et hektisk havørredfiskeri, hvor stimer af fisk passerer forbi. Munkholmen kan være enormt spændende at vadefiske og både nord- og sydsiden.

ODDEN FÆRGEHAVN

kan byde på et rigtig fint fiskeri efter fladfisk – et sjovt og underholdende familiefiskeri, som foregår med bundtakler og sand- eller børsteorm. I sommermånederne kan man more sig med hornfiskene, og fra august of halvanden måneds tid frem, kan der fanges iltre makreller. 

ORDRUP NÆS

er kendt for at være én af Sjællands bedste havørredpladser. Der kan parkeres på pladsen ved Lang Agre og Næsvej, og herfra fortsætter man til fods en god kilometer langs vandet i nordvestlig retning, indtil man når selve næsset. Her er store blæretangsbælter, sten og ålegræs.

ORØ

er det perfekte udgangspunkt for fiskeri i Isefjorden, idet der altid kan findes en plads, hvor vind- og vejrforholdene er gunstige. Nordsiden har masser af rev med sten og blæretang, øst- og vestsiderne har fine strømrender med gode dybdeforhold, og sydsiden har flade partier med sandbund.

REERSØ REV

Fremragende plads til ørredfiskeri.
Desuden kan der fanges hornfisk og fladfisk. Der er stærk tidevandsstrøm på revet. Sommerfiskeri om natten efter ørred kan være fantastisk. Iøvrigt indeholder den 10 km lange kyst på Reersø fine fiskepladser.

SKANSEHAGE

finder man på den vestlige side af Isefjordens munding. Her kan man opleve et fantastisk godt fiskeri i foråret og i efteråret, når havørrederne trækker ind og ud af fjorden. Her er gode strømforhold, iltning og dybde, og man kan sagtens fiske pladsen stationært gennem flere timer.

SKARRESØ

er Holbæk Kommunes største sø med et vandspejl på 192ha og vanddybder på over 4 meter. Skarresø rummer fine bestande af især gedde, sandart og aborre, og i tillæg kan der dyrkes medefiskeri efter brasen og skaller. Der kan fiskes fra bredden i tre forskellige zoner.

SORØ SØ

Søerne omkring Sorø er fulde af fisk
Går de efter trofæfisk, skal du satse på de store karper i Sorø Sø med en vægt på 10-15 kilo – ja, måske større…. Der må kun fiskes i Sorø sø med gyldigt fiskekort. Er du i tvivl om hvor du køber fiskekort til Sorø Sø kan du kontakte Sorø Bykontor : 57 87 70 20

STIGSNÆS

Færgehavnen Stigsnæs, hvorved man kan komme til enten Omø eller Agersø, er af mange en lidt overset plads
Til højre fra færgelejet starter en god havørredrevir der strækker sig en lille km mod nord. Den første del er en smule vanskelig på grund af bagvegetation så bagkastet er næsten umuligt.

STRANDMØLLEVEJ

et langt kyststræk, som strækker sig fra Holbæk Marina og indefter i fjorden. Der kan parkeres ved marinaen og herfra vades der ud langs med et stort plateau, med vekslende bundforhold. Overalt på dette plateau, kan der findes fisk, og de bedste resultater opnås ved at fiske aktivt.

SØMINESTATIONEN OG DRAGERUP SKOV

udgør et spændende kyststræk på lidt over en kilometer. Der kan parkeres ved golfbanerne, hvorfra man kan fiske sydover langs et smukt fjordparti, hvor bundforholdene byder på blæretang, ålegræs, sandpartier og muslinger.

SØNDERVANG

er et spændende stræk med kuperet bund og masser af store sten, blæretang og fioliner. Fra parkeringspladsen for enden af Smedestræde, fortsætter man til højre 1,5 km langs kysten, indtil kystlinjen slår et knæk nordpå. Herfra har man et langt stræk på flere kilometer med fine bundforhold

TOKKERENGEN / FJORDENGEN ved Tuse Næs

finder man et stort rev, som fisker godt i vinterhalvåret og foråret. Bunden, der i overvejende grad består af ålegræs, sand, sten og muslingerev, holder på store mængder byttedyr i de varmere forårsmåneder, og her kan der derfor være stimer af havørreder inde for at jage.

UDBY VIG OG HØNSEHALSEN

for enden af Hønsehalsvejen. Her er en spændende åbning ind mod Udby Vig, som særligt i vinterhalvåret og i det tidlige forår kan holde stimer af fisk. Også på ydersiden – ud mod selve Isefjorden, kan der være fisk, men her er det først og fremmest revet længst mod øst der er interessant.

ØRNEPYNTEN

finder man lige øst for Sjællands Odde færgelejet for enden af Ørnevej. Her hører revledannelserne op, og i stedet finder man et stort plateau med frodige bundforhold og rigelige fødemængder – i hvert fald i sommerhalvåret. 

Se hvad andre oplever på Destination Sjælland

Del din oplevelse med andre #destinationsjælland